Ponad 10 lat
doświadczenia
w branży
mechanicznej

więcej

Fundusze unijne

Konkurs ofert

Zamknięcie postępowania dotyczącego konkursu ofert na dostawę "Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – cześć PVC miękkie oraz część PVC twarde (ETAP III)"

Konkurs ofert

AAGLOB Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3 Kredyt technologiczny pn. „Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji granulatu i dry-blendu z bezodpadowego recyklingu PVC” prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), Umowy POIG nr 1 MG-BGK/2009 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawartej w Warszawie, w dniu 15 stycznia 2009 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Aneksu nr 1 z dnia 11 sierpnia 2009 r., Aneksu nr 2 z dnia 13 maja 2011 r. do Umowy nr 1 MG-BGK/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. Zapraszamy do składania ofert na dostawę „Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – część PVC miękkie i część PVC twarde (etap III)”

Pobierz zaproszenie

Konkurs ofert

Zamknięcie postępowania dotyczącego konkursu ofert na dostawę „Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – cześć PVC miękkie oraz część PVC twarde (ETAP II)”

Konkurs ofert

Zamknięcie postępowania dotyczącego konkursu ofert na dostawę „Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – cześć PVC miękkie oraz część PVC twarde (ETAP I)”

Konkurs ofert

AAGLOB Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3 Kredyt technologiczny pn. „Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji granulatu i dry-blendu z bezodpadowego recyklingu PVC” prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), Umowy POIG nr 1 MG-BGK/2009 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawartej w Warszawie, w dniu 15 stycznia 2009 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Aneksu nr 1 z dnia 11 sierpnia 2009 r., Aneksu nr 2 z dnia 13 maja 2011 r. do Umowy nr 1 MG-BGK/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. Zapraszamy do składania ofert na dostawę „Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – część PVC miękkie i część PVC twarde (etap II)”

Pobierz zaproszenie

Konkurs ofert

AAGLOB Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.3 Kredyt technologiczny pn. „Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji granulatu i dry-blendu z bezodpadowego recyklingu PVC” prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), Umowy POIG nr 1 MG-BGK/2009 w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawartej w Warszawie, w dniu 15 stycznia 2009 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Aneksu nr 1 z dnia 11 sierpnia 2009 r., Aneksu nr 2 z dnia 13 maja 2011 r. do Umowy nr 1 MG-BGK/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. Zapraszamy do składania ofert na dostawę „Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – część PVC miękkie i część PVC twarde (etap I)”

Pobierz zaproszenie

Ponad 1000 realizowanych zleceń rocznie