Konkurs ofert

31.10.2012 r.

Zamknięcie postępowania dotyczącego konkursu ofert na dostawę „Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – cześć PVC miękkie oraz część PVC twarde (ETAP I)”