Konkurs ofert

07.02.2013 r.

Zamknięcie postępowania dotyczącego konkursu ofert na dostawę "Urządzeń wchodzących w skład linii recyklingowej – cześć PVC miękkie oraz część PVC twarde (ETAP III)"