O firmie

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest budowa linii technologicznych, maszyn i urządzeń do produkcji: węży ogrodowych, systemów wodnych, ostrzy i żyłek, obrzeży i palisad, węży specjalistycznych, systemów rynnowych, ekspozytorów i stojaków, podsufitki oraz produkcja granulatów z tworzyw sztucznych. Ponadto firma zajmuje się również działalnością serwisującą (naprawą głowic, wykonywaniem nowych dublerów form do produkcji, które się zużywają), modernizacją linii technologicznych oraz utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń.
Spółka należy do Grupy Cellfast od stycznia 2017.

Zarząd:
Andrzej Frydrych – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Andrzej Galak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Słabik – Członek Rady Nadzorczej
Michał Nowak – Członek Rady Nadzorczej